Stop Ice®

Vaš zaveznik v boju proti zmrzali

 

STOP ICE® ZGODBA

 • Mile zime… zgodno cvetenje … večja škoda pri spomladanski pozebi!
 • V letih 2016 & 2017 je nastopila spomladanska pozeba po celi Evropi in povzročila za > 500 mio € škode v vinarstvu in sadjarstvu.
 • Uporaba ognja kot sredstvo za boj proti pozebi je poznana že dolgo časa.

PRIMERJAVA NAČINOV PREPREČEVANJA SPOMLADANSKE POZEBE:

 • VETRNICE: učinki so merljivi, vendar na pobočjih zelo različni v vse smeri
 • GRELNE SVEČE: SO UČINKOVITE IN NUDIJO RAZNOLIKO ZAŠČITO V VINOGRADU
 • GRELNIKI TRT: prvi poizkusi obetavni, vendar potrebne dodatne preverbe v praksi
 • ÞDVOJNO OBREZOVANJE: lahko zavira cvetenje, vendar po dosedanjih dognanjih pod danimi pogoji ni primerno ,ker je zaviranje premočno

 • ÞZELIŠČNA OLJA: je enostavna in ugodna metoda za izogib pozebi, vendar so potrebne dodatne raziskave in optimizacije

PREDNOST GRELNIH SVEČ STOP ICE® JE V TEM, DA JIH UPORABLJAMO TAKRAT, KO JIH POTREBUJEMO IN KJER JIH POTREBUJEMO IN SO DOKAZANO UČINKOVITE!      

PRIMER UPORABE NA VELIKIH POVRŠINAH

(Reševanje Chabllsa, 27. april 2016)

 

3 BISTVENE IZBOLJŠAVE S STOP ICE® SVEČAMI:

 • Stop ice® sveče lahko  ob pravilni uporabi dokazano minimizirajo škodo  v vinogradih in sadovnjakih zaradi spomladanske pozebe

 • 20% večja površina sevanja toplote!
 • Izredno hiter zagon ognja z ekološkimi prižigalci, čas prižiga 2-3 sekunde!

 • Hitrejše gašenje zaradi  pokrova, ki sede v vedro, če pozeba izostane!

VEČJI OBSEG EMISIJ

HITRI VŽIG

HITRO GAŠENJE

13 + 2 =

ECO-LUX d.o.o.
Brnčičeva ulica 31
1000 Ljubljana

Slovenija
 

t: +386 (0)1 561 71 75
f :+386 (0)1 561 71 70

 

info@eco-lux.si
www.eco-lux.si
www.stop-ice.com